Veelgestelde
vragen FAQ

Wat zijn de voorwaarden en formaliteiten om te starten als zelfstandige?

Om als zelfstandige te kunnen starten moet je onder andere meerderjarig zijn, je burgerrechten bezitten en handelsbekwaam zijn.

Welke voorwaarden en formaliteiten zijn er nog?

Wat is de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)?

De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is een beveiligd register waarin de gegevens van de Belgische ondernemingen zijn opgenomen.

Meer info over de KBO.

Wat is een ondernemingsnummer?

Bij de inschrijving in de KBO krijgt elke onderneming een uniek identificatienummer, het ondernemingsnummer. Het bestaat uit tien cijfers. Het eerste cijfer is 0 of 1.

Waarvoor wordt het ondernemingsnummer nog gebruikt?

Wat is een ondernemingsloket?

Het ondernemingsloket is het centrale contactpunt voor starters en bestaande ondernemingen om de administratieve formaliteiten te vervullen. Als je een eenmanszaak begint, moet je naar een ondernemingsloket gaan.

Lees meer over het ondernemingsloket.

Kan je als buitenlander een eigen zaak starten in België?

In bepaalde gevallen moeten buitenlanders in België een beroepskaart aanvragen.

Verneem wanneer zij hier een vrijstelling voor krijgen. 

Eénmanszaak of vennootschap?

De keuze voor een eenmanszaak (zelfstandige natuurlijke persoon) of een vennootschap (rechtspersoon) hangt af van een aantal factoren. Een belangrijk verschil tussen de twee is de aansprakelijkheid.

Lees meer over de aansprakelijkheid bij een éénmanszaak en vennootschap.

Moeten alle zelfstandigen zich bij een sociaal verzekeringsfonds aansluiten?

Als startende zelfstandige ben je verplicht je aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds.

Er zijn enkele uitzonderingen.

Welke bankrekening moet ik gebruiken als zelfstandige?

Voor je als zelfstandige start moet je een aparte zichtrekening openen.

Waarvoor wordt deze rekening gebruikt?

Wat is een zelfstandige in hoofdberoep?

Als je zelfstandige activiteit je enige bron van inkomsten is (voltijdse uitoefening), ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Welke rechten en plichten heb je als zelfstandige in hoofdberoep?

Wat is een zelfstandige in bijberoep?

Zelfstandigen in bijberoep oefenen tegelijk en hoofdzakelijk nog een andere beroepsactiviteit uit, als werknemer, in het onderwijs, of als ambtenaar.

Welke rechten en plichten heb je als zelfstandige in bijberoep?

Wat is een zelfstandige helper?

De zelfstandige helper is een natuurlijke persoon die de zelfstandige bijstaat of vervangt bij de uitoefening van zijn activiteit, zonder arbeidsovereenkomst. De helper is vaak, maar niet noodzakelijk, een familielid van de zelfstandige.

Meer info over de zelfstandige helper.

Wat is een meewerkende echtgenoot?

Dit is de partner van de zelfstandige die regelmatig zijn of haar echtgenoot helpt met zijn of haar zelfstandig beroep.

Meer weten over de meewerkende echtgenoot.

Wat is een student-zelfstandige?

Het is mogelijk om zelfstandige te worden terwijl men student is. Dit statuut bestaat uit een voorkeursregeling voor de sociale bijdragen.

Hoe krijg je dit statuut?

Wat zijn sociale bijdragen?

Als zelfstandige moet je sociale bijdragen aan je sociaal verzekeringsfonds betalen. Onder bepaalde voorwaarden hoeven bepaalde verzekerden geen sociale bijdragen te betalen.

Verneem hoe de berekening van de sociale bijdragen gebeurt. 

Welke rechten haal je uit je sociaal statuut?

Het sociaal statuut voor zelfstandigen houdt niet alleen plichten maar ook rechten in.

Welke rechten zijn dit?

Wat is de vennootschapsbijdrage?

Alle vennootschappen die onderworpen zijn aan de Belgische vennootschapsbelasting of aan de belasting van de niet-verblijfshouders moeten, binnen de 3 maand na oprichting, aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en een jaarlijkse bijdrage betalen.

Waarvan is deze bijdrage afhankelijk?

Wat zijn je fiscaal- en boekhoudkundige verplichtingen?

Elke onderneming in België moet in principe een boekhouding voeren maar niet iedere onderneming heeft dezelfde boekhoudkundige verplichtingen. 

Welke andere fiscaal- en boekhoudkundige verplichtingen zijn er nog?

Hoe kan je je project financieren?

Om je ondernemingsproject te realiseren kan je kiezen tussen verschillende financieringsmiddelen.

Lees meer over deze financieringsmiddelen.

Ben je voldoende verzekerd?

Het sociaal statuut voor de zelfstandigen biedt een goede sociale bescherming maar in bepaalde situaties zal het vervangingsinkomen of de uitkering niet voldoende zijn.

Heb ik een aanvullende verzekering nodig?