Moeten alle zelfstandigen zich bij een sociaal verzekeringsfonds aansluiten?

Als je start als zelfstandige, meewerkend echtgenoot of echtgenote, helper, maar ook als mandataris van een vennootschap, ben je verplicht je aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Bij oprichting van een vennootschap moet ook die vennootschap aangesloten zijn bij een sociaal verzekeringsfonds. 

Er zijn enkele uitzonderingen voor journalisten of perscorrespondenten, als je een mandaat uitoefent namens een overheidsinstantie, beroepsorganisatie of vakbond. Ook als je mandataris bent van een vennootschap, onbezoldigd in rechte en in feite en daarnaast geen andere zelfstandige activiteit uitoefent (geldt enkel voor mandatarissen die hun vennootschap vanuit België besturen).