Wat is de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)?

De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is een beveiligd register waarin de gegevens van de Belgische ondernemingen zijn opgenomen. Dit zijn zowel de handelsondernemingen, als de niet-handelsondernemingen naar privaat recht (bijv.: de vrije beroepen). Als ondernemer moet je je vooraf laten inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Deze inschrijving gebeurt via een ondernemingsloket. Door je inschrijving in de KBO krijg je een ondernemingsnummer. Dat nummer moet je vermelden op alle stukken van commerciële aard, zoals je facturen, brieven, bestelbonnen, websites, e-mails enzovoort.

In geval van een inschrijving als commerciële onderneming, gaat het ondernemingsloket na of je de basiskennis bedrijfsbeheer kan bewijzen en of je beschikt over de nodige beroepskennis, in geval van een gereglementeerde activiteit. In Vlaanderen is het bewijs van beroepskennis en bedrijfsbeheer afgeschaft. In geval van een inschrijving als niet-commerciële onderneming naar privaat recht zal de controle betreffende de specifieke beroepskwalificaties gebeuren door de Orde, de Kamer, het Instituut of het federaal gezagsorgaan waarbij u zich zult moeten inschrijven na uw registratie als niet-commerciële onderneming bij de KBO.