Wat is een meewerkende echtgenoot?

Een meewerkende echtgenoot van een zelfstandige is hij of zij die:

  • de partner is van een zelfstandige (door huwelijk of door een samenlevingscontract);
  • die daadwerkelijk zijn of haar zelfstandige partner helpt (regelmatig of minstens 90 dagen per jaar);
  • geen inkomsten ontvangt uit een andere beroepsactiviteit, noch een vervangingsinkomen die sociale zekerheidsrechten zouden openen die minstens gelijk zouden zijn aan die van de zelfstandigen.