Wat is een ondernemingsnummer?

Bij 9e inschrijving in de KBO krijgt elke onderneming een uniek identificatienummer, het ondernemingsnummer. Het bestaat uit tien cijfers. Het eerste cijfer is 0 of 1. De onderneming moet het ondernemingsnummer gebruiken in alle contacten met administratieve of gerechtelijke instanties. Het ondernemingsnummer wordt bijvoorbeeld ook gebruikt voor de identificatie bij de btw-administratie en de Rijksdienst voor sociale zekerheid.

De inschrijvingskosten worden jaarlijks door de overheid vastgelegd. In 2019 kost de inschrijving 88,5 euro, één vestigingseenheid inbegrepen, plus 88,5 euro per bijkomende vestigingseenheid.

Een uitzondering zijn de niet-handelsondernemingen naar privaatrecht. De eerste inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen met alle vestigingseenheden is gratis voor hen. Elke wijziging nadien is betalend.