Wat is een zelfstandige in bijberoep?

Zelfstandigen in bijberoep oefenen tegelijk en hoofdzakelijk nog een andere beroepsactiviteit uit, als werknemer, in het onderwijs, of als ambtenaar. De formaliteiten die je moet vervullen om een zelfstandig bijberoep te mogen uitoefenen, zijn dezelfde als die voor een zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige in bijberoep ben je ook onderworpen aan het sociaal statuut der zelfstandigen. Je moet dus aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen en ieder kwartaal sociale bijdragen betalen. Je blijft echter bij voorrang van de sociale voordelen genieten van het stelsel waaraan je onderworpen bent voor je hoofdactiviteit of –statuut (werknemer, ambtenaar, gepensioneerde).

Je kan worden beschouwd als zelfstandige in bijberoep wanneer je:

  • loontrekkende of interimaris bent, of tewerkgesteld in het onderwijs zonder benoeming. Het aantal uren dat je uitoefent als loontrekkende of interimaris moet minstens overeenkomen met een halftijdse job op maandbasis;
  • ambtenaar bent. Je moet minstens 200 dagen ofwel 8 maanden per jaar werken, en het gepresteerde werkrooster moet minstens overeenkomen met een halftijdse job;
  • benoemde leerkracht bent. Je moet minstens 6/10e van een voltijds werkrooster presteren;
  • werkloos bent. Je moet een werkloosheidsuitkering ontvangen en gemachtigd zijn om zelfstandige in bijberoep of op occasionele basis te zijn;
  • een uitkering geniet van je ziekenfonds. Je bent voor minstens 66 % ongeschikt bevonden, en de uitkering die je ontvangt is minstens gelijk aan het pensioen van een alleenstaande zelfstandige.