Wat is een zelfstandige in hoofdberoep?

Als je zelfstandige activiteit je enige bron van inkomsten is (voltijdse uitoefening), ben je zelfstandige in hoofdberoep. Je bent onderworpen aan het sociaal statuut der zelfstandigen in hoofdberoep, wat rechten en plichten met zich meebrengt, met name de aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen en ieder kwartaal de betaling van sociale bijdragen.