Wat zijn de voorwaarden en formaliteiten om te starten als zelfstandige?

De algemene voorwaarden om als zelfstandige te starten zijn:

 

 • meerderjarig zijn (minimum 18 jaar)
 • de Belgische nationaliteit hebben of horen bij een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER). Anders heb je een beroepskaart nodig om je als zelfstandige te vestigen in België
 • je burgerrechten bezitten
 • handelsbekwaam zijn: wie wettelijk onbekwaam is verklaard en die een beroepsverbod heeft gekregen of die onder juridisch toezicht staat, mag geen handelsdaden verrichten.

 

Naast deze algemene voorwaarden die gelden voor alle zelfstandigen, bestaan er nog bijzondere formaliteiten:

 

 • zichtrekening openen
 • inschrijving van je onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en toekenning van een ondernemingsnummer door een ondernemingsloket
 • activatie van je BTW-nummer: nadat je onderneming is ingeschreven, dien je een BTW-identificatie aan te vragen. Je kan hiervoor terecht bij een ondernemingsloket
 • voorafgaande vergunningen aanvragen: leurkaart, beroepskaart, vergunning beenhouwer-spekslager en kermiskaart
 • andere vergunningen of registratie voor bepaalde activiteiten aanvragen: afhankelijk van de activiteit en van de specifieke kenmerken van de onderneming zijn extra vergunningen vereist (Sabam, billijke vergoeding,…)
 • aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds: als zelfstandige moet je je aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Het fonds int je sociale bijdragen en zorgt ervoor dat je sociaal statuut als zelfstandige in orde is.
 • aansluiten bij een ziekenfonds: om in orde te zijn met je ziekteverzekering is ook een aansluiting bij een ziekenfonds nodig. Als je reeds aangesloten bent, meld je een wijziging van jouw statuut.