Wat zijn sociale bijdragen?

Als zelfstandige moet je sociale bijdragen aan je sociaal verzekeringsfonds betalen. Onder bepaalde voorwaarden hoeven bepaalde verzekerden geen sociale bijdragen te betalen (zelfstandigen in bijberoep, gepensioneerden, studenten …).

De berekening van de sociale bijdragen gebeurt in twee fases:

  • In het bijdragejaar zelf betaal je een voorlopige bijdrage op basis van de zelfstandige beroepsinkomsten van drie jaar voordien. Aan het begin van elk kalenderkwartaal (de maanden januari, april, juli en oktober) ontvang je een afrekening met de bedragen die uiterlijk voor het einde van elk kwartaal moeten worden betaald.
  • De fiscus stelt later - meestal twee jaar - de beroepsinkomsten van het bijdragejaar zelf vast. Het sociaal verzekeringsfonds maakt dan een eindafrekening van de sociale bijdragen op basis van de beroepsinkomsten van dat bijdragejaar. Heb je te veel bijdragen betaald, dan krijg je een terugbetaling.

Als starter heb je geen voorgaande jaren als zelfstandige. Je voorlopige bijdragen worden dus berekend op basis van een zelf aangegeven inkomen of op basis van een wettelijk minimum.