Welke bankrekening moet ik gebruiken als zelfstandige?

Alvorens je met een zelfstandige activiteit start dient er een aparte zichtrekening geopend te worden die verschilt van de privérekening. Deze rekening dient uitsluitend gebruikt te worden voor verrichtingen i.v.m. uw zelfstandige activiteit. Het rekeningnummer, de naam van uw onderneming en de naam van de financiële instelling moeten voorkomen op al de handelsdocumenten van uw onderneming.