Welke rechten haal je uit je sociaal statuut?

Het sociaal statuut voor zelfstandigen houdt niet alleen plichten maar ook rechten in. Wanneer je in orde bent met de wettelijke richtlijnen heb je recht op:

  • kinderbijslag;
  • ziekte-en invaliditeitsverzekering;
  • moederschapsverzekering;
  • pensioen;
  • overbruggingsrecht;
  • uitkering mantelzorg.